Монометална високо изтеглена тръба

     

     

    

   

    

   

Код: FT MM 2

Материали: Мед, Алуминий

Ребра:

Dz=23-57 mm

dw=10-38 mm

Брой ребра: n=5-11 бр./инч

Дължина на тръбата: Lmax = 20 000 mm

/изработва се съгласно изискванията на клиента/