Филтри

Центробежен скрубер за улавяне на прах

Предназначение

Скруберите представляват празен цилиндър – вертикален, с конична долна част, през която минава газът. Водата се подава чрез разпръскване с дюзи. Тя може в зависимост от вида на скрубера да се изпарява напълно или да остава част от нея. Ако скрубера работи без пълно изпаряване на водата, тя се подава отгоре, а газът отдолу. Водата като изтича от скрубера, често пъти се отделя чрез филтроване шлама за използуване според нуждите.

За образуване на голяма повърхност на съприкосновение на газа с течността, често пъти скруберите се правят с пълнеж. За пълнеж се употребяват главно специални пръстени, които за кисели и слабо основни течности биват каменинови или порцеланови.

В зависимост от предназначението пръстените се правят с различни размери.

За да не се задръства пълнежа с прах необходимо е цялата му повърхност да се оросява интензивно. Това се постига чрез равномерно подаване на течността и обилно оросяване. Обикновенно плътността на оросяването /количеството течност на 1м² сечение от скрубера/ е около 5-20м³/час.

Центробежен скрубер за очистване на агресивни газове.

Предназначение

Разработените от фирмата скрубери за очистване на агресивни газове са уникални за българския пазар и са разработени специално за нуждите на производства, отделящи газове с киселинно съдържание. Процеса на очистване се извършва посредством автоматика, следяща нивото на PH на газа и неутрализирането му чрез дозиране на основа във впръскания разтвор.

Посредством уникален пълнеж от керамични модули площта на филтъра се увеличава многократно.