Специални топлообменници

В Паро и Ко се проектират, конструират и произвеждат и топлообменни апарати по поръчка на клиента със специални, нестандартни изисквания, като Економайзери за димни газове, хоризонтални и вертикални Въздухоохладители (Еъркулери),  Охладители с речна или кладенчова вода, Охладители на хладилни агенти и др.