Топлообменници с оребрени тръби

Топлообменниците с оребрени тръби имат широко приложение в промишлеността. Най-много се използват, като калорифери за отопление на въздух, посредством пара или гореща вода или за охлаждане на газ, чрез студена вода - Икономайзери.
Топлообменната им повърхност е изработена от алуминиеви ребра, които се получават по метода на екструзия или навиване на алуминиево фолио около стоманена тръба. Този вид оребрени тръби са високоефективни с гарантирано отлично качество.
Техническите параметри се определят в съответствие с нуждите на технологичния процес и се изчисляват, посредством топлоизчислителна методика.
При запитване за изработка, с цел уточняването им е необходимо да получим следните, желани от клиента, топлотехнически и конструктивни начални данни:

  • Габаритни размери (ВхН);
  • Мощност (kW);
  • Входяща температура на парата/водата (t°C);
  • Дебит на парата/водата (kg/h);
  • Входяща температура на въздуха (t°C);
  • Изходяща температура на въздуха (t°C);
  • Дебит на въздуха (m³/h);
  • Пад на налягане (Ра).