Кожухотръбни топлообменници

Кожухотръбните топлообменници, се използват най-често, когато трябва да се обмени топлинна енергия, между два течни флуида. Например: Масло/Вода, Вода/Вода, Пара/Вода, Мляко/Пара, Олио/Вода и т.н.

Фирма Паро и Ко, произвежда кожухотръбни топлообменници за голям диапазон от приложения в различни сфери на промишлеността, като: Нефтодобивни рафинерии, Химически заводи, Елетроцентрали, Консервни и Хранително-вкусови предприятия, Кожарски и Дървопреработвателни заводи и други. Нашите топлообменни апарати се отличават с точен и икономичен дизайн и прецизна изработка, което гарантира правилното функциониране на изделието и изпълнението на технологичния процес, за което е предназначено.