Оребрени тръби

Оребрените тръби са едно от основните технологични решения отговарящи на нуждата от пренос на енергия между два флуида. Вграждането им в топлообменни апарати ги прави незаменими компоненти за тяхното производство. Продуктовото им разнообразие е породено от нуждата за посрещане на специфичните технологични нужди на всеки един процес. Познаването на нуждите на процесите и подбирането на верния продукт от гамата с оребрени тръби, оказва основно значение при изчислението на топлотехническите и механо-физичните данни за всеки топлообменник.

Оребрените тръби в зависимост от приложението си биват два основни вида:

  • Монометални (изработени от еднокомпонентна сплав)

  • Биметални (изработени от основна тръба и допълнително оребрение)