Топлообменни апарати

Топлообменните апарати са съоръжения, конструирани и изработени за посрещане на нуждите за пренос на енергия между два флуида. Използват се широко в индустриалното производство за охлаждане или отопление на технологични процеси с голямо разнообразие. Това води до необходимост от наличието и на голямо разнообразие от съоръжения за пренос на енергия. Основните видове топлообменници, които фирмата предлага, според техните функции са:

  • Топлообменници с оребрени тръби

  • Специални топлообменници

  • Кожухотръбни топлообменници