Топлообменни апарати

Топлообменните апарати (топлообменници) са съоръжения, конструирани и изработвани с цел, пренос на енергия и/или промяна на агрегатното състояние между два флуида, например Вода/Въздух ; Масло/Вода ; Вода/Етилен Гликол ; Водна Пара/Вода и др.. Използват се широко в индустриалното производство за охлаждане или отопление на технологични процеси с голямо разнообразие. Основните видове топлообменници, които фирмата предлага, според техните функции са:

  • Топлообменници с биметални оребрени тръби

  • Специални топлообменници

  • Кожухотръбни топлообменници